sabato 28 dicembre 2013

In custas disi de festa...

In tottu is domus du iadi festa manna,
sa mesa prena 'e robba bona 'e pappai...
Unu prattu de sattizzu cundiu beni, po cummenzai,
accumpangiau de s'obia niedda de Baddemanna,
cun d'una tassa de binu fotti e nieddu
produsiu in sa cantina de Casteddu.

Sa meri 'e 'omu a fattu is malloreddus cun bagna
ca funti cent'ortas mellus 'e s'italica “lasagna”.
Sa genti de Sardigna pàppada pezza de procceddu
cundia 'e mutta noa e profumada!

E cun su binu arrubiu,
fotti e becciu,
unu prattu e zizzigorrus cun simbua fritta
e po no si ndi scaresci 'e su sabori,
pa pau faa a buddiu cun fenugheddu,
esti sa mellu cosa e po sa bucca unu dilettu.

Po accabbai sa cena de custa notti d'alligria
no c'a nudda 'e mellus
de unu pagu e filu ferru...
po serrai s'annu becciu chen 'e tristesa
e cummenzai s'annu nou
cun bona sorte e mellus arricchesa!
 
 
Alessandro Giovanni Paolo RUGOLO

Nessun commento:

Posta un commento